Change the game – från barnens perspektiv

Change the game – från barnens perspektiv

Förra året sjösattes satsningen Change the game, ett Sverigeunikt initiativ för att få alla barn att tycka att det är roligt med idrott. Omkring 3000 Umeåbor deltog vid fjolårets aktivitetsdag som vände sig till barn, föräldrar och ledare. I år flyttar arrangemanget till Nolia för att göra plats för ännu fler deltagare.

Barn väljer idag att sluta allt tidigare med idrott och övergå till inaktivitet. Enligt Riksidrottsförbundet är elitsatsningar i unga år, toppning och specialisering är några av de faktorer som bidrar till detta. Change the game är en plattform som ska förändra attityden och öka kunskapen kring barn och ungdomars idrottande. En korsbefruktning av Balticgruppens olika sponsorskap och samarbeten med SISU Idrottsutbildarna, Umeå kommun och Idrottshögskolan vid Umeå Universitet för att möjliggöra hjälp till självhjälp för Umeås föreningar, ledare och föräldrar.

Årets tema är ”Idrott på barnens villkor” och upplägget för aktivitetsdagen tar avstamp från barnens perspektiv istället för att utgå vuxnas barnperspektiv. På så sätt ska ännu bättre förutsättningar skapas för att få alla barn att tycka idrott är kul.

– En stor nyhet i år att Umeå kommun och Sisu idrottsutbildarna fått möjlighet att bjuda in alla idrottsföreningar i Umeå att medverka under Change the games aktivitetsdag. Det här innebär att vi hoppas att få se en stor bredd på idrotterna som provas på men också förstås att det i sig leder till en ökad dialog med föreningarna om de frågor som vi brinner för, säger Andreas Hermansson, ansvarig för Change the game hos Balticgruppen.

Den 26 september arrangeras Change the game aktivitetsdag på Nolia Idrottscentrum. IKSU innebandy finns självklart på plats, visst kommer du också?

Vill du veta mer? Besök gärna Change the game på deras hemsida: www.changethegameumea.se